11 Mayıs 2019 Cumartesi

Losses of American Army in Philippines during 1898 to 1902 / Filipin İşgali Sırasında Amerikan Ordusunun KaybıSome Interesting figures on the Subject Compiled
In Adjutant Generel’s Office
Over four Thousand Deaths Have Been Reported-The Number of Suicides is Astonishingly Urge
Washington, July 24. Maj. James Parker of the adjutant general's office bas compiled some interesting statistics regarding the insurrection in the Philippines.
There were 2561 engagements with the enemy, more or less serious, between Feb. 4, 1889, the date of the battle of Manila, and April 30, 1902, fixed as the virtual downfall of the insurrection. The largest proportion of these fights were attacks from ambush on the American troops, or skirmishes in which only small detachments took place.

"In almost no case in these engagements," says Maj. Parker, "did American troops surrender or have to retreat or have to leave their dead and wounded in the possession of the enemy, notwithstanding that in many cases the percentage of loss was high.
The number of troops that have been transported to the Philippines and have arrived here up to July 16 last was 4135 officers and 123.803 men. The average strength, taken from monthly returns for the period of insurrection was approximately 40,000.
Maj. Parker summarizes the casualties of the American army as follows:
Killed or died from wounds, 69 officers and 936 enlisted men; deaths from disease, 47 officers and 2535 enlisted men; deaths from accidents, 6 officers and 125 enlisted men; drowned, 6 officers and 257 enlisted men; suicided, 10 officers and 72 enlisted men; murdered, 1 officer and 91 enlisted men; wounded, 100 officers and 2707 enlisted men, a total of 2897; killed and wounded and deaths other than by disease, 282 officers and 4188 enlisted men, total 4470.
A large proportion of the deaths by drowning occurred in action or in active operations against the enemy.
Maj. Parker makes the percentage of killed and wounded to the strength of the army 9.7.

Tablo 1: Filipin İşgali sırasında ölen Amerikan Askerlerinin Dağılımı
Rütbe
Yaralanma Sonucu Ölüm
Kaza
Boğulma
İntihar
Savaş Dışı Öldürülmüş
Yaralı
Toplam
Hastalık
Subay
69
6
6
10
1
190
282
47
Er
936
125
257
72
91
2707
4188
2535
Toplam
1005
131
263
82
92
2897
4470
2582

ORDU ZARARLARI

Derlenen Konuya İlişkin Bazı İlginç Rakamlar

ADJUTANT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dört binin üzerinde ölüm rapor edildi - İntihar sayısı şaşırtıcı derecede zor
Washington, 24 Temmuz. Baş komiserlik ofisi başkanı James Parker, Filipinler'deki ayaklanma ile ilgili bazı ilginç istatistikler topladı.
Manila savaşının yapıldığı tarih olan 4 Şubat 1889 ile isyanın sanal çöküşü olarak tespit edilen 30 Nisan 1902 ve 30 Nisan 1902 arasında düşmanla 2561 çatışma gerçekleşti. Bu kavgaların en büyük kısmı Amerikan birlikleri üzerindeki pusuya saldırılar ya da sadece küçük mühimmatların gerçekleştiği çatışmalar oldu.
"Bu çatışmalarda neredeyse hiçbir durumda," diyor Majör Parker, "Amerikan birlikleri teslim oldu ya da geri çekilmek zorunda kaldılar ya da çoğu durumda kayıp yüzdesinin yüksek olmasına rağmen düşmanlarını ele geçirerek ölü ve yaralılarını bırakmak zorunda kaldılar. .
Filipinler'e nakledilen ve en geç 16 Temmuz'a kadar gelmiş olan birlik sayısı 4135 memur ve 123.803 erkek idi. Ayaklanma dönemi için aylık getirilerden alınan ortalama güç yaklaşık 40.000 idi.
Majör Parker Amerikan ordusunun zayiatını şöyle özetliyor:
Öldürülmüş ya da ölmüş, 69 memur ve 936 kayıtlı erkek; hastalık, 47 memur ve 2535 kayıtlı erkekten ölümler; kazalardan, 6 memurdan ve 125 askerden ölümler; boğuldu, 6 subay ve 257 askere alındı; intihar, 10 memur ve 72 asker; öldürülen, 1 subay ve 91 kayıtlı erkek; yaralı, 190 memur ve 2707 asker, toplam 2897 asker; öldürülen ve yaralananlar ve hastalıklar dışındaki ölümler, 282 subay ve 4188 kayıtlı erkek, toplam 4470 kişi.
Boğulma sonucu ölümlerin büyük bir kısmı eylemde veya düşmana karşı aktif operasyonlarda gerçekleşti.
Majesteleri Parker ordunun öldürülen ve yaralananların yüzde 9.7 olduğunu bildirmiştir.
“Losses of Army”, The Haskell Free Press, Vol. 17, No. 32, August 9, 1902, s. 7.

Diğer Makaleler