7 Mayıs 2019 Salı

Makedonya'da Osmanlı Mirası / Ottoman Heritage in Mecedonia


Balkan coğrafyasının tamamı Türk eserleri ile doludur. Balkanların önemli ülkelerinden Makedonya'nın tamamı bir Anadolu şehri görünümündedir. Üsküp, Kalkandelen, Ohri, Pirlepe, Manastır, Köprülü bunların hepsi Balkanların incisi konumunda şehirlerdir. 

Kalkandelen(Tetova) şehrinde bulunan cami 1438 tarihinde inşa edilmiştir. Mimari İshak Bey'dir. 17. yüzyılda meydana gelen bir yangından hasar gören camii 1833 yılında Recep Paşa'nın oğlu mutasarrıf Abdurrahman paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Renkli camii olarak ta bilinir. Renklerin elde edilmesi ve caminin inşasında 30.000'den fazla yumurta kullanılmıştır. Balkanların en önemli eserleri arasındadır. 

The whole of the Balkan geography is full of Turkish works. Macedonia, which is one of the important countries of the Balkans, looks like an Anatolian city. Skopje, Tetovo, Ohrid, Prilepe, Monastery, and Koprulu are all of them like a pearl cities of the Balkans.Alaca mosque was built in 1438 its architecture Ishak Bey. The mosque was damaged by a fire in the 17th century, was rebuilt in 1833 by Recep Pasha's son Abdurrahman Pasha wo is governer also known as colorful mosque. More than 30,000 eggs have been used to obtain colors and build the mosque.

Osmanlı Devletinin Balkanlardaki önemli şehirlerinden birisi olan Manastır şehrinde bulunan Manastır Askeri Rüştiye binası. Manastır Osmanlı Devletinin son dönemlerinde önemli askeri, kültürel ve siyasi olaylara sahne olmuştur.  


Saat kulesi 1664 yılında Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır. Şehrin en işlek yerine yaptırılan bu kule Manastır şehrinin sembollerindendir. Çeşitli dönemlerde birkaç kere tadilat geçiren kule 19. yüzyılda bugünkü durumunu almıştır. Manastır Saat Kulesinin kitabesi 2015 yılında Haydar Kadi Camii deposunda bulunmuştur. Kitabe hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi imzalıdır.  


Makedonya'nın en önemli şehirlerinden birisi olan Ohri, Ohri Gölü kenarında kurulmuştur. Eşsiz manzarasıyla Makedonya'nın incisi konumundadır. Aynı zamanda en fazla turist çeken kentlerden birisidir.

Diğer Makaleler