11 Mayıs 2019 Cumartesi

Proclamation of the Philippine Commission in 1899 / Amerika Birleşik Devletlerinin Filipinlerde İşgal Bildirisi 1899

“Proclamation”, The Haskell Free Press, Vol. 14, No. 15, April 15, 1899.
Proclamation
Manila, April 5. The following is the text of the proclamation of the Philippine commission:
1. The supremacy of the United States must and will be enforced throughout every part of the archipelago, and those who resist it can accomplish no end other their own ruin.
2. To the Philippine people will be granted the most ample liberty and self-government reconcilable with the maintenance of a wise, Just, stable, effective and economical administration of public affairs and compatible with the sovereign and International rights and the obligations of the United States.
3. The civil rights of the Philippine people will be guaranteed and protected to the fullest extent religious freedom will be assured, and all persons shall be equal and have equal standing in the eyes of the law.
4. Honor, Justice and friendship forbid the use of the Philippine people or the islands they inhabit as an object or means of exploitation. The purpose of the American government is the welfare and the advancement of the Philippine people.
5. There shall be guaranteed to the Philippine people an honest and effective civil service in which to the fullest extent to which it is practicable, natives shall be employed.
6. The collection and application of all taxes and other revenues will be placed upon a sound, economical basis, and the public funds, raised justly and collected honestly, will be applied only to defray the regular and proper expenses incurred by and for the establishment and maintenance of the Philippine government and such general improvements as the public interests may demand.
Local funds collected will be used for local purposes and not be devoted to other ends. With such prudent and honest fiscal administration it is believed that the needs of the government will in a short time become compatible with a considerable reduction in taxation.
7. A pure, speedy and effective administration of Justice will be established whereby may be eradicated the evils arising from delay, corruption and exploitation.
8. The construction of roads, rail roads and similar means of communication and transportation and of other public works, manifestly to the advantage of the Philippine people, will be promoted.
9. Domestic and foreign trade and commerce, agriculture and other industrial pursuits tending toward the general development of the country in the interests of the inhabitants shall be objects of constant solicitude and fostering care.
10. Effective provision will be made for the establishment of elementary schools, in which the children of the people may be educated and appropriate facilities will be provided for a higher education.
11. Reforms in all departments of the government, all branches of the public service and all corporations closely touching the common life of the people, will be undertaken without delay and effected conformably with right and justice in a way to satisfy the well founded demands and the highest sentiments and aspirations of the people.
Such is the spirit in which the United States comes to the people of the islands, and the president has instructed the commission to make this publicly known.
In obeying his behests the commissioners desire to join the president in expressing their good will toward the people of the Philippines, and to extend to the leading representative men an invitation to meet them for the purpose of personal acquaintance and the exchange of views and opinions.
Jacob Gould Schurman, United States Commissioner.
George Dewey, United States Navy.
Elwell S. Otis, Maj. Gen. United States Army.
Charles Denby, United States Commissioner.
Dean C. Worcester, United States Commissioner.Bildiri
Manila, 5 Nisan. Filipin komisyonunun ilanı metni:

1. Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünlüğü, takımadaların her bölümünde uygulanmak zorundadır ve uygulanacaktır ve buna direnenler eyaletlerin her biriminde, bir şey elde edemezler.
2. Filipin halkına, bilge, adil, istikrarlı, etkin ve ekonomik bir kamu yönetimi işiyle bağdaştırılabilecek ve devletin ve uluslararası hakların ve Birleşmiş Devletlerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle bağdaştırılabilecek en geniş özgürlük ve özyönetim sağlanacaktır.
3. Filipin halkının medeni hakları güvence altına alınacak ve en iyi şekilde korunacak. Din özgürlüğü güvence altına alınacak ve tüm insanlar yasaların karşısında eşit olacak şekilde yasaların gözetiminde olacak.
4. Onur, adalet ve dostluk, Filipin halkının veya içinde bulundukları adaların bir sömürü aracı olarak kullanılmasını yasaklar. Amerikan hükümetinin amacı Filipin halkının refahı ve gelişimini sağlamaktır.
5. Filipin halkına, uygulanabilir olduğu ölçüde yerlilerin çalışacağı dürüst ve etkili bir kamuda hizmet etme garantisi verilecektir.
6. Tüm vergilerin ve diğer gelirlerin toplanması ve uygulanması sağlam, ekonomik bir temele dayanacak ve adaletli ve dürüst bir şekilde toplanan kamu fonları, yalnızca kuruluş tarafından ve kuruluş için yapılan düzenli ve uygun masrafları karşılamak ve Filipin hükümeti ve kamu yararı için talep edilebilecek genel gelişmeler için uygulanacaktır. Toplanan yerel fonlar yerel amaçlar için kullanılacak ve diğer amaçlara tahsis edilmeyecektir. Bu kadar ihtiyatlı ve dürüst mali idare ile hükümetin ihtiyaçlarının kısa sürede vergilendirmede önemli bir düşüşle uyumlu hale geleceğine inanılmaktadır.
7. Gecikme, yolsuzluk ve sömürü kaynaklı kötülüklerin ortadan kaldırılabileceği saf, hızlı ve etkili bir Adalet yönetimi oluşturulacaktır.
8. Filipin halkının yararına açıkça görülen yolların, demiryolu yollarının ve benzeri iletişim ve ulaşım araçlarının ve diğer kamu işlerinin yapımı teşvik edilecektir.
9. Yerli ve yabancı girişim ve ticaret, tarım ve diğer sanayi sektörleri, halkın çıkarları doğrultusunda ülkenin genel kalkınmasına yönelik olup, sürekli bir istek ve özen gösterici etmen olacaktır.
10. İnsanların eğitim görebileceği ilköğretim okullarının kurulması için etkin bir hazırlık yapılacak ve yükseköğretim için uygun olanaklar sağlanacaktır.
11. Hükümet birimleri kamu hizmetinin tüm şubelerinde ve halkın ortak yaşamını yakından ilgilendiren tüm kurumlarda yapılan reformlar gecikmeden gerçekleştirilecek ve sağlam haklı talepleri halkın en yüksek duygu ve özlemleri yerine getirecek şekilde hak ve adalete uygun şekilde uygulanacaktır.
Bu, Birleşik Devletlerin, adaların halkınnın ruhunu teslim ettiği biçimiyle bşkanın komisyona bunu kamuya duyurması talimatını verdi.
Komiserler, kendi isteklerini yerine getirirken, cumhurbaşkanına Filipinler halkına karşı iyi niyetlerini ifade etmeleri için cumhurbaşkanına katılmayı ve önde gelen temsilci erkeklere kişisel tanışma ve görüş alışverişinde bulunmak üzere onlarla tanışmaya yönelik bir Davetiye vermek istemektedir.
Jacob Gould Schurman, Amerika Birleşik Devletleri Komiseri.
George Dewey, Birleşik Devletler Donanması.
Elwell S. Otis, Majör Birleşik Devletler Ordusu.
Charles Denby, Amerika Birleşik Devletleri Komiseri.
Dekan C. Worcester, Amerika Birleşik Devletleri Komiseri.

“Proclamation”, The Haskell Free Press, Vol. 14, No. 15, April 15, 1899.

Diğer Makaleler