BİR SORU BİR CEVAP

Merak ettiğiniz soruları bize e-mail yolu ile iletebilirsiniz.
e-mail: osmanlimedeniyeti@hotmail.com 

OSMANLI DEVLETİ ve OSMANLI TARİHİ İLE İLGİLİ SORU ve CEVAPLARErtuğrul Gazi'nin Babası Süleyman Şah mı? Yoksa Gündüz Alp midir?

Cevap: Ertuğrul’un babası bazı kaynaklarda Süleyman Şah bazı kaynaklarda Gündüz Alp olarak geçmektedir. Tarihçilerin ekserisi Ertuğrul’un atası olarak Gündüz Alp'i kabul etmektedirler. Bu konuda açıklayıcı bilgi çeşitli kaynaklarda mevcuttur.   

Yavuz Sultan Selim diğer sultanların aksine niçin doğu seferlerine ağırlık verdi?

Cevap:  Yavuz Sultan Selime kadar olan Osmanlı padişahları fetihlerini daha çok Balkanlar yönünde yapmışlardır. Balkanlarla birlikte Anadolu üzerine yapılan seferler sonucunda da Anadolu birliği sağlanmıştır. Fatihten sonra devlet bir dünya devleti haline gelmiş Anadolu, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz, Kırım ve daha birçok yer Osmanlı egemenliğine girmiştir. Balkanlarda yapılan hızlı fetihler hem Balkanlara yapılacak iskanda nüfus ihtiyacını doğurmuş hem de devlet için bir denge siyaseti gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Çünkü Balkanlar da yapılan hızlı fetihler ile birlikte Hristiyan nüfus hızla artmıştır. İşte tüm bunları göz önüne alan Yavuz Sultan Selim stratejik bir karar vererek doğu seferlerine ağırlık vererek nüfus ve coğrafya dengelemesini yapmıştır.

Zenta Savaşı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap: II. Mustafa tahta geçtikten sonra Macaristan üzerine üç sefer düzenledi. Bu seferlerin ilk ikisinden başarı ile döndü. Fakat II. Mustafa ilk iki seferinden cesaret bularak III. Macaristan seferine çıktı. Savaş öncesi ve savaş sırasında yapılan bir taktik hatası sonucu Osmanlı ordusu düşman ateşi altında kaldı. Padişah ölümden son anda kurtuldu. Sadrazam Elmas Mehmed Paşa ve daha birçok devlet adamı şehit oldu. Osmanlı ordusu büyük bir yenilgi aldı. Sadrazamın mührü savaş meydanında kaldı. 

SELÇUKLU TARİHİ İLE İLGİLİ SORU ve CEVAPLAR 

Sadettin Köpek kim tarafından öldürüldü?


Cevap: Sadettin Köpek Sivas valisi Hüsameddin Karaca tarafından ortadan kaldırılmıştır.
https://www.youtube.com/watch?v=eHVoWGXJQR0&t=152s

Sultan Alaaddin Keykubat kim tarafından ve nasıl zehirlenmiştir?

Cevap: Selçuklu sultanları içerisinde en önemlilerinden birisi olan Alaaddin Keykubat döneminde devlet en parlak dönemlerinden birisini yaşamıştır. Fakat bundan rahatsız olan bir kesin Alaaddin Keykubat'ı zehirleterek ortadan kaldırmıştır. Bu konuda bir kaç görüş vardı. Bunlardan birisi Saadettin Köpek ve Alaaddin Keykybat'ın oğlu Gıyaseddin Keyhüsrevin bir tertibi sonrası Alaaddin Keykubat bir ziyafet sırasında zehirlenmiştir.
https://www.youtube.com/watch?v=xfmwCgiZoCo&t=16s

Merak ettiğiniz soruları bize e-mail yolu ile iletebilirsiniz.
e-mail: osmanlimedeniyeti@hotmail.com   

Diğer Makaleler